English (United Kingdom)Español (spanish formal Internacional)French (Fr)Polish (Poland)
  • Bordillos 3.jpg
  • Bordillos 4.jpg
  • Bordillos 5.jpg
  • Bordillos 2.jpg
  • Bordillos 1.jpg
Krawężniki

Krawężniki to podłużne elementy konstrukcyjne, stanowiące wykończenie krawędzi chodnika, peronu, pasa drogowego itp. Posiadają kształt graniastosłupa o różnorodnym przekroju. Krawędzie krawężnika mogą być ścięte, zaokrąglone lub wygładzone (ścięcie +/- 3 mm), ale zawsze powinny być pozbawione jakichkolwiek pęknięć. Oś krawężnika może odpowiadać linii prostej lub krzywej, zaś jego górna powierzchnia powinna być płaska i posiadać kąt nachylenia zgodny z resztą powierzchni. Widoczne ściany krawężnika mogą być poddane płomieniowaniu, młotkowaniu, piaskowaniu lub posiadać gładkie, regularne powierzchnie.

Standardowe krawężniki:

(Schematy do zamieszczenia)

iç giyim, toptan iç giyim bayan iç giyim, bayan iç giyimi fantazi giyim, fantazi iç giyim